Bystyret

Bystyret-2019-2023-Foto-Geir-Carlsson-Fredriksstad-Blad

(Foto: Geir Carlsson - Fredriksstad Blad.)

Se saksdokumenter, møtekalender og representanter her

Web-tv 

Representanter (1994 - 2019)

 

Bystyret er Fredrikstad kommunes øverste organ og består av 53 medlemmer.

Bystyret vedtar selv følgende saker:

  • Alle saker som etter lov eller forskrift er tillagt Bystyret å avgjøre
  • Kommuneplan, handlingsplan, årsbudsjett, skattevedtak og årsrapport for kommunen. I handlingsplanen inngår kommuneplanens kortsiktige del etter Plan- og bygningsloven og økonomiplanen etter Kommuneloven
  • Saker av særlig viktighet innenfor de grenser gjeldende lovgivning setter
  • Uttalelser på vegne av Fredrikstad kommune om høringer av utredninger, lovforslag, forskrifter og ulike planer skal gis av Bystyret, hvis Bystyret ikke har delegert dette til andre politiske utvalg. Administrasjonen kan avgi slike uttalelser på vegne av kommunen hvis sakene ikke har prinsipielle eller politiske dimensjoner.
  • Bystyrets egen saksbehandling
Sist oppdatert: 03. august 2020