Bystyret

Innhold

Bystyret er Fredrikstad kommunes øverste organ og består av 53 medlemmer.

Bystyret vedtar selv følgende saker:

  • Alle saker som etter lov eller forskrift er tillagt Bystyret å avgjøre
  • Kommuneplan, handlingsplan, årsbudsjett, skattevedtak og årsrapport for kommunen. I handlingsplanen inngår kommuneplanens kortsiktige del etter Plan- og bygningsloven og økonomiplanen etter Kommuneloven
  • Saker av særlig viktighet innenfor de grenser gjeldende lovgivning setter
  • Uttalelser på vegne av Fredrikstad kommune om høringer av utredninger, lovforslag, forskrifter og ulike planer skal gis av Bystyret, hvis Bystyret ikke har delegert dette til andre politiske utvalg. Administrasjonen kan avgi slike uttalelser på vegne av kommunen hvis sakene ikke har prinsipielle eller politiske dimensjoner.
  • Bystyrets egen saksbehandling

Se saksdokumenter, møtekalender og representanter her

 

Web-tv Sak III til sak 122 fra Bystyremøtet 20. september er nå publisert. De foregående sakene (sak 105-110) er ikke publisert pga. lydproblem. Vi beklager dette.

Sist oppdatert: 28. september 2016

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?