Høringsdokument planprogram for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling (heretter kalt Næringsplanen) er kommunens overordnede styringsdokument for arbeidet med næringsutvikling. Gjeldende næringsplan skal ifølge kommunens planstrategi rulleres i 2018-2019.

Dette dokumentet er rådmannens forslag til planprogram for arbeidet med ny næringsplan.

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.