Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka.

Innhold

Fredrikstad kommunes planstrategi 2016-2019 viser et behov for en ny kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Til forskjell fra gjeldende kommunedelplan skal den kommende planen i tillegg inneholde temaet friluftsliv og retningslinjer for bruk, vern og forvaltning av markaområdene.

I planprosessen skal gjeldende kommunedelplan evalueres. Det skal foretas en gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Videre skal det utarbeides nye retningslinjer innenfor markagrensa nærmest bykjernen, Østsidenmarka, Gressvikmarka og nordre del av Kråkerøy. De gjeldende markagrensene skal evalueres med fokus på temaene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, i henhold til kommunedelplanens bestillingsnotat. Juridisk behandling av markagrensene legges til arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?