Kommuneplan idrett - kunnskapsdel

Innhold

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka 2018-2030 er utarbeidet med bakgrunn i Kulturdepartementets (KUD) plankrav for tildeling av statlige spillemidler, og Fredrikstad kommunes planstrategi.

Kommunedelplanen skal ikke være en ensidig anleggsplan, men ha bredt fokus på sammenhengen mellom helse, fysisk aktivitet og utvikling av anlegg og arealer.

Sist oppdatert: 15. mars 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?