Forslag til detaljregulering for Fagerlifjellet, Sentrum - Høring og offentlig ettersyn

Innhold

Forslag til detaljregulering for Fagerlifjellet, Nasjonal arealplanID 3004 1188 - Sentrum
Høring og offentlig ettersyn
Forslagstiller: Fagerliveien Utvikling AS

Planutvalget i Fredrikstad har i møte den 28.05.2020, sak 52/20, vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn ovennevnte forslag til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligfortetting langs Fagerliveien. Det legges til rette for rivning av eksisterende boligbebyggelse og oppføring av 70 nye boenheter i boligblokker over 3-6 målbare plan.

Planområdet ligger i underkant av 1 kilometer nord for Fredrikstad sentrum. Planområdet ligger nær turområder rundt Bingedammen, blokkbebyggelsen på Bryggerifjellet, og innenfor gangavstand til sentrum og servicetilbud. Selve planområdet er bebygd med 13 boenheter.

1. Særutskrift PU 28.05.20, sak 52/20, Fagerlifjellet
2. Oversiktskart
Plankart datert 20.03.20
Reguleringsbestemmelser datert 28.04.20
Planbeskrivelse datert 28.04.20
Intern Høring av Planforslag datert 24.04.20
Sammendrag av innspill datert 21.10.19
Geoteknisk Datarapport datert 05.11.19
Støyvurdering datert 02.12.19
10 Renovasjonsteknisk plan datert 11.11.19
11 Landskapsplan 18.12.19
12 Snitt datert 07.11.19, revidert 15.01.20

Eventuelle uttalelser til saken gis via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 17.08.2020. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2018/9789.

 

Sist oppdatert: 04. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?