Egengodkjent mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom - Borge

Innhold

Egengodkjent mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom, planID 0106467 – Borge

I medhold av §§12-12 og 12-14 i plan- og bygningsloven har planutvalget i Fredrikstad kommune, i møte 6.11.19 sak 95/19, egengodkjent mindre endring av reguleringsplan for Torp Mellom, planID 0106467 – Borge, med tilhørende bestemmelser.

Byggmester Arild Andersen AS fremmer forslag til mindre endring i reguleringsplan for Torp Mellom, nasjonal arealplanID 0106 467, vedtatt 30.05.2001. Endringen vil påvirke område B1a, B1b, B1c, B1d og B1f av planen. Endringene anses ikke å gå utover hovedrammene i gjeldende plan, og kan behandles som mindre endring.

1. Særutskrift planutvalget 6.11.2019, sak 95/19
2. Oversiktskart 
3. Reguleringsbestemmelser datert 10.05.01, sist revidert 23.09.2019 
4. Søknad om mindre endring datert 30.07.19 
5. Gjeldende plankart datert 23.06.00, sist revidert 10.05.01

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Planutvalgets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 06.12.2019. Vennligst merk klagen med saksnummer: 16/16637.

 

Sist oppdatert: 13. november 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?