Detaljregulering med konsekvensutredning for Lørjekaia

Innhold

Egengodkjent detaljregulering med konsekvensutredning for Lørjekaia, planID 01061163 - Kråkerøy 

 

I medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven har Fredrikstad bystyre i møte 02.05.19, sak 43/19, egengodkjent ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.

Planområdet ligger på Kråkerøysiden av Fredrikstad sentrum og utgjør ca. 16 daa.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kombinert kontor/undervisning/bolig i BKB1 og kontor/undervisning i BKB2.

 

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

Bystyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken. Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema. Alternativt via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no eller brev til Fredrikstad kommune, Virksomhet regulering og byggesak, postboks 1405, 1602 Fredrikstad, innen 07.06.19. Vennligst merk klagen med saksnummer: 16/13036.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?