Svaneveien 35A - varsel om oppstart av detaljregulering

Innhold

Varsel om oppstart av detaljregulering for Svaneveien 35A, Fredrikstad kommune (plan-id 01061152).

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at det
igangsettes arbeid med detaljregulering for Svaneveien 35A på Rolvsøy. Frist: 7. januar 2017.

Sist oppdatert: 01. desember 2016