Storveien 5 - varsel om oppstart av planarbeider. Detaljregulering

Innhold

I medhold av plan og bygningsloven (pbl) §§12-1 og 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringer av Storveien 5, ca.2,5 km nordvest for Fredrikstad sentrum.

Helgesen og Kristiansen eiendom AS er forslagsstiller.


Dokumenter


Innspill til ny plan for området

For å kartlegge interesse og hensyn som berøres av planforslaget, ønskes innspill og ideer til planarbeidet.

Innspill til planarbeidet rettes skriftlig til ingrid.dahl@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 895, 1670 Kråkerøy innen 05.12.2019.

 

Sist oppdatert: 07. november 2019