Rv.111 kollektivfelt Årum bru - oppstart reguleringsplanarbeid

Innhold

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. PlanID. 01061141.

Eventuelle innspill merkes Rv.111 kollektivfelt Årum bru og sendes innen 23.01.2017 til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer.

Se varslingsdokument her

Sist oppdatert: 16. desember 2016