Rostadneset sør detaljreguleringsplan - Varsel om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale

Innhold

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det, på vegne av forslagsstiller Perspektiv Eiendomsutvikling AS, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Rostadneset sør i Fredrikstad kommune.


Planarbeidet har plan-ID 0106 1183. Parallelt varsles det også etter plan- og bygningslovens § 17-4 oppstart av arbeid med utbyggingsavtale.

Planområdet

Planområdet ligger ved Rostadneset i nordre del av Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Planområdet ligger mellom Fredrikstadmarka på vestsiden og Visterflo på østsiden.

Dokumenter

Innspill og merknader

Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart kan rettes skriftlig til Multiconsult Norge AS v/Elise E. Moen per brev til postboks 1424, 1602 Fredrikstad eller på e-post til; elise.moen@multiconsult.no.

Innspill må være mottatt senest i løpet av 8. september 2019. Vennligst merk
henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer "10211179".

Sist oppdatert: 02. august 2019