Revidert mindre endring av reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker

Innhold

Revidert mindre endring av reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker, arealplanID 0106 608 – Sentrum

I medhold av § 12-12 og 12-14 i plan- og bygningsloven har planutvalget i Fredrikstad kommune i møte 17.10.18, sak 109/18, egengodkjent revidert mindre endring av reguleringsplan for Oldenborgila på Byens Marker med tilhørende bestemmelser.

Den mindre endringen, vedtatt 12.2.2018, ble påklaget og det foreslås nå en revidering. Opprinnelig mindre endring åpnet for frittstående garasje i strid med byggegrensen mot den vegen boligene har adkomst fra. Endringen påvirket ikke fylkesvegen. Revideringen innebærer at boligene innenfor byggefeltene E og F kan fravike byggegrensen mot fylkesveg 107, for oppføring av garasje.

Endringene anses fortsatt ikke å gå utover hovedrammene i gjeldende plan, og kan behandles som mindre endring.

Eventuelle krav i medhold av plan- og bygningslovens § 15-2, 1. og 2. ledd, samt § 15-3, 1. ledd, må være satt fram senest 3 år fra denne dato.

 

Plandokumenter:

 

Planutvalgets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Østfold innen 16.11.2018. Vennligst merk klagen med saksnummer 12/8868.

Eventuell klage må sendes via elektronisk skjema.

 

Sist oppdatert: 24. oktober 2018