Reguleringsplan for Rv.110 undergang Rakkestadsvingen - høring og offentlig innsyn

Innhold

Planforslaget legges ut i samråd med Fredrikstad kommune, og i henhold til plan- og bygningslovens § 3.7 og § 12.3.

Sist oppdatert: 17. oktober 2016