Holm-Veel - varsel om oppstart av planarbeid gang- og sykkelvei

Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for etablering av gang- og sykkelvei mellom Holm og Veel i Torsnes i Fredrikstad kommune.


Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS på vegne av Fredrikstad kommune, ved etat for bydrift, virksomhet vei, og har nasjonal plan ID 0106 1186.

Formålet med planen er å legge til rette etablering av gang- og sykkelvei mellom Holm og Veel

I samråd med Fredrikstad kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854).

Dokumenter:

For mer informasjon ta kontakt med Sweco Norge AS v/ May Lund Bjerk tlf: 48063959 eller Fredrikstad kommune, Etat for bydrift, virksomhet vei v/ Kristin Greager Carlsson tlf: 69361494.

Merknader som kan ha innvirkning på planarbeidet sendes innen 21. november 2019 til:

Sweco Norge AS v/ May Lund Bjerk
Statsminister Torps vei 1A
1738 Sarpsborg
e-post: May.Lund.Bjerk@sweco.no
Merk innspill med: «Regulering gang- og sykkelvei Holm- Veel».

Sist oppdatert: 15. oktober 2019