Gang- og sykkelveg langs fylkesveg 108 - Varsel om oppstart av detaljregulering

Innhold

Varsel om oppstart av detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 108 fra Trolldalen til Kjøkøy. PlanID: 0106 1044.

Sist oppdatert: 11. november 2016