Fv. 117 Storveien, kryssutbedring Ålekilene - Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Innhold

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10, og i samråd med Fredrikstad kommune, legger Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune forslag til detaljreguleringsplan for kryssutbedring ved Ålekilene ut til offentlig ettersyn.


Eventuelle innspill til planen merkes 15/213313, og sendes innen 8. mai 2017 til:
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer,
eller på e-post: firmapost-ost@vegvesen.no

Dokumenter:

Sist oppdatert: 16. mars 2017