Fortau i Råkollveien - oppstart detaljregulering

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid for fortau i Råkollveien, Fredrikstad kommune.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS, på vegne av
Fredrikstad kommune, Teknisk drift - Prosjektadministrasjon, starter opp planarbeid for et nytt
fortau i Råkollveien (planID 01061155), på Rolvsøy i Fredrikstad kommune.

Se varslingsbrev her

Sist oppdatert: 07. desember 2016