Ekheimtunet - oppstart planarbeid og utbyggingsavtale

Innhold

EKHEIMTUNET, DETALJREGULERINGSPLAN – GNR./BNR. 424/462, M.FL. - VARSLING AV OPPSTART AV PLANARBEID OG ARBEID MEDUTBYGGINGSAVTALE

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det, på vegne av Terje Høili Eiendom AS og i samarbeid med Bjar Arkitekter AS, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Ekheimtunet (gnr./bnr.424/462, m.fl.) i Fredrikstad kommune.

Parallelt varsles det også etter plan- og bygningslovens § 17-4
oppstart av arbeid med mulig utbyggingsavtale for kommunal, teknisk infrastruktur. Plan-ID er 01061164.

Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart eller offentlig ettersyn av forslag til planprogram må rettes skriftlig til Multiconsult ASA v/Kjersti Lie per brev til postboks 1424, 1602 Fredrikstad eller på epost til; kjersti.lie@multiconsult.no og være mottaker i hende senest i løpet av 22. september 2017.

Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer "512681".

Sist oppdatert: 23. august 2017