Dikeveien - varsel om oppstart av planarbeid for gående og syklende

Innhold

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for etablering av løsning for gående og syklende i Dikeveien i Fredrikstad kommune.


Planarbeidet utføres av Sweco Norge AS på vegne av Fredrikstad kommune, ved etat for bydrift, virksomhet vei, og har plan ID 0106 1185.

Formålet med planen er å legge til rette for et helhetlig tilbud for gående og syklende langs hele Dikeveien.

Detaljreguleringen er i tråd med gjeldende kommuneplan. I samråd med Fredrikstad kommune er det vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854).

Dokumenter

For mer informasjon ta kontakt med Sweco Norge AS v/ May Lund Bjerk tlf: 48063959 eller Fredrikstad kommune, Etat for bydrift, virksomhet vei v/ Kristin Greager Carlsson tlf: 69361494.

Merknader som kan ha innvirkning på planarbeidet sendes innen 21. november 2019 til:

Sweco Norge AS v/ May Lund Bjerk
Statsminister Torps vei 1A
1738 Sarpsborg
e-post: May.Lund.Bjerk@sweco.no
Merk innspill med: «Regulering Løsning for gående og syklende Dikeveien»

Sist oppdatert: 15. oktober 2019