Kommunedelplaner

Innhold

En kommunedelplan er en overordnet plan som gjelder for en avgrenset del av kommunen, og kan gjelde for bestemte geografiske områder, temaer eller virksomhetsområder

 

Sist oppdatert: 15. februar 2017