Planer på høring

Innhold

Kommuneplaner, kommunedelplaner og temaplaner

 Forslag til kommunedelplan på InterCity-parsellen Rolvsøy–Borg

Reguleringsplaner 

Innsspill sendes elektronisk.Velg blant reguleringsplanene listet i nedtrekksmenyen. "Hvilken sak vil du uttale deg om?" De ligger der inntil fristen går ut. 

Gi innspill til reguleringsplaner

Se alle reguleringsplaner

 

Sist oppdatert: 24. april 2019