Plan for samarbeid skole - kirke i Fredrikstad

Innhold


Om planarbeidet

Plan for samarbeid mellom skole og kirke i Fredrikstad er utarbeidet av representanter for Fredrikstad kirkelige fellesråd og skoleetaten. Arbeidet har vært ledet av assisterende kirkeverge i Fredrikstad og etatsjef skole.

Planarbeidet ble igangsatt våren 2018. Et utkast til plan ble lagt frem for skolelederne og representanter for Den norske Kirke i Fredrikstad våren 2019. Planen tas i bruk fra skoleåret 2019/20.

Planen skal være et dynamisk dokument og endres ved behov. Kirkevergen og etatsjef skole vil derfor ha en årlig gjennomgang av planen og foreta nødvendige endringer. Eventuelle ønsker om revidering av planen meldes til rektor, som tar det videre til etatsjef skole, senest 1. april. Den årlige gjennomgangen av planen gjennomføres i april/mai.

Formål med planen

Planen skal gi et rammeverk for samarbeid mellom grunnskolene i Fredrikstad kommune og Den norske kirkes menigheter. Planen gir føringer for samarbeidet, begrunnet i opplæringsloven med forskrifter og læreplan for Kunnskapsløftet. Den foreliggende planen er utarbeidet med utgangspunkt i LK06 og vil bli videreutviklet i tråd med ny læreplan LK20, som tas i bruk fra skoleåret 2020/2021.

Planen skal ivareta friheten til lokalt å utforme innholdet i samarbeidet. Planen inneholder derfor ikke detaljerte innholdsbeskrivelser for hvert årstrinn. Den foreliggende planen kan brukes som et utgangspunkt for lokalt kirke - skole-samarbeid.

Sist oppdatert: 16. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?