Næringsplan til høring

Innhold

Fredrikstad kommunes næringsplan for perioden 2020-2024 er på høring. Denne planen er basert på kommuneplanens samfunnsdel; Fredrikstad mot 2030. Den er også en videreutvikling av tidligere Næringsplan for Fredrikstad kommune 2014-2017.

Planen er basert på et nært samarbeid med Fredrikstad Næringsforening, og en omforent forståelse for næringsutvikling i Søndre Viken næringsregion (Nedre Glomma og Halden).

Næringsplanen er delt i to.
Den første delen som du nå leser, er et kortfattet strategidokument som omtaler utfordringsbildet, målsetting og strategier.

I den andre delen kan du lese mer om nåsituasjonen, spesielle utfordringer og forslag til strategier og tiltak.

Frist for innspill og kommentarer er satt til 13. mars 2020.
Planen finner du her: https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-kommunen/planer/alleplaner/naringsplan/

Har du spørsmål, så ikke nøl med å kontakte Helge Hasvold, helhas@fredrikstad.kommune.no.

Gi innspill til næringsplanen

 

Sist oppdatert: 03. februar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?