Kommunedelplan for næringsutvikling

Innhold

Fredrikstad kommune erkjenner at en av de største og viktigste utfordringene vi har i tiden framover er å skape arbeidsplasser til en stadig økende befolkning.

Næringsplanen skal nå rulleres. I perioden vil det bli flere muligheter til å medvirke og komme med høringsinnspill.

Planprogram for 2019-2031

Kommunens forslag til planprogram viser hvordan vi planlegger å gjennomføre planarbeidet og hvilke tema vi legger vekt på.

Les planprogrammet her



Se mottatte innspill

Evaluering av næringsplanen 2014-2017

Vi har har hatt en evaluering av Fredrikstad kommunens næringsplan 2014-2017.

Se evaluering av planen

Næringsplanen 2014-2017

Vi jobber i dag med en ny plan, inntil den er vedtatt jobber vi utfra Næringsplan 2014-2017.

Planen beskriver rollefordelingen mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Nærings- forening. Kommunen ser det som hensiktsmessig å støtte oppom næringsforeningens arbeid og bidra i flere prosjekter deriblant «Fredrikstad på kartet». 

Naeringsplan-2014-2017.pdf

Sist oppdatert: 24. mai 2017

Kontakt oss

Prosjektleder
Trond Åge Langvik
Næringsrådgiver

Kontakt oss