Kommunedelplan for folkehelse er kommunens systematiske oppfølging av blant annet folkehelseloven og folkehelseforskriften. Den er også operasjonaliseringen av Fredrikstad kommunes mål og strategier på folkehelseområdet, fra samfunnsdelen av kommuneplanen. 

Formål

Målet med planarbeidet har vært tredelt:

  • å gi politikere og administrasjon et godt grunnlagt for prioriteringer
  • å utgjøre et kunnskapsdokument for politikere, administrasjon og andre
  • å fastsette en overordnet og tverrsektoriell organisering av folkehelsearbeidet i Fredrikstad som er egnet til å møte de utfordringer vi ser

Målet med planen er tredelt:

  • å gi politikere og administrasjon et godt grunnlagt for prioriteringer
  • å utgjøre et kunnskapsdokument for politikere, administrasjon og andre
  • å fastsette en overordnet og tverrsektoriell organisering av folkehelsearbeidet i Fredrikstad som er egnet til å møte de utfordringer vi ser

Les hele folkehelseplanen

Prosessen

Planen er utarbeidet som en kommunedelplan. Det vil si at den i vedtak og rullering følger prosessen (for kommuneplaner og -delplaner) som er beskrevet i plan- og bygningsloven.