Kommunedelplan for klima

Innhold

Fredrikstads klimaplan (kommunedelplan for klima 2019-2030) ble vedtatt 5. september av bystyret. Planen har følgende hovedmålsettinger:

  • Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 2016.
  • Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad.
  • Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050

Dette er ambisiøse mål og vi er helt avhengige av å nå dem samme med alle aktørene i Fredrikstad-samfunnet. Derfor er en av hovedstrategiene i planen: «Innbyggere og næringsliv inviteres med i omstillingen til lavutslippssamfunnet».

Fredrikstad skal være den lille verdensbyen som tar et globalt ansvar.

Se kommunedelplan for klima 2019-2030

 

Sist oppdatert: 28. november 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?