Kommunedelplan Fredrikstad byområde 2011 - 2023 / Sentrumsplan

Innhold

Kommunedelplan for Fredrikstad byområde 2011-2023 er en oversiktsplan som viser hvordan arealene planen omfatter skal benyttes de neste 12 årene. 

Kommunedelplanen består av planbeskrivelse, plankart, bestemmelser og retningslinjer. Konsekvensvurdering av planen inngår som en del av planbeskrivelsen.

 

Mål

1. Styrke sentrums attraktivitet

2. Styrke sentrum som sosial arena

3. Legge til rette for økt aktivitet

4. Bidra til økt mangfold

5. Legge føringer som i størst mulig grad bidrar til forutsigbarhet, fleksibilitet og effektivitet i videre planlegging og utvikling av byen

 

Les hele planen:

Kommunedelplan Fredrikstad byområde 2011 - 2023

 

Planprosessen

I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010, da gyldigheten på denne var i ferd med å utgå.

Den nye plan- og bygningsloven, som trådte i kraft 1. juli 2009, har fått stor betydning for denne revisjonen av kommunedelplan for Fredrikstad. Planen er tilpasset ny lov i plankart, bestemmelser og retningslinjer.

 

Vis i kart

Sist oppdatert: 02. juni 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?