Kommunedelplan for bolig / boligpolitisk plan

Innhold

Mål

  • sikre en boligutvikling som bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft
  • sikre en boligutvikling som bidrar til at Fredrikstad blir et attraktivt sted å bo
  • bidra til at alle skal bo trygt og godt 

Last ned plandokumentet

Målgruppe

Vanskeligstilte på boligmarkedet

  • Flere skal eie egen bolig
  • Færre skal være bostedsløse 

Studenter

  • Bidra til vesentlig bedre dekning av studentboliger i byen

Personer i etableringsfasen

  • Bidra til en enklere vei inn i boligmarkedet

Eldre

  • Bidra til at eldre kan bli boende lenger i egen, egnet bolig

Utbyggere

  • Bidra til at kommunen er en mer attraktiv og profesjonell samarbeidspartner

Planprosessen

Planen skal utarbeides som en kommunedelplan. Det vil si at den må følge prosessen som er beskrevet i plan- og bygningsloven.

 En planprosess består, i grove trekk, av følgende steg:

planprosess

 

Planarbeidet har vært organisert med en bredt sammensatt prosjektgruppe fra Kultur-, miljø- og byutvikling (KMB), Helse- og velferd (HOV) og Regulering og teknisk drift (RTD). Planarbeidet har vært styrt av en styringsgruppe fra alle ovennevnte seksjoner. Prosjektleder har vært fra KMB.

Sist oppdatert: 02. mars 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?