Overgangsbestemmelser

Spørsmål: Hvilke saker vil bli behandlet etter ny plan og hvilke vil bli behandlet etter gammel plan?


Svar: For byggesaker går skillet ved «søknadstidspunktet». Som søknadstidspunktet regnes dagen byggesaken er registrert som innkommet i kommunens saksbehandlingssystem. Søker må kunne forholde seg til den planen som gjelder da de skriver byggesøknaden.
For plansaker går skillet ved «første vedtak om utlegging til offentlig ettersyn». Det er normalt planutvalget som vedtar at en reguleringsplan skal legges ut på høring. Dermed blir planutvalgets møtedato skille. Planer som har vært ute på høring skal altså ikke behandles etter ny plan. 

Sist oppdatert: 11. februar 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.