Landbruksområder

Spørsmål: Vil bestemmelsene i kap 40 gi ytterligere restriksjoner for landbruket i forhold til bestemmelsene i kapittel 41?


Svar: Teksten i kap 40 LNF-områder: Natur og friluftsliv og kap. 41 LNF-områder: Landbruk er i kursiv tekst. Det betyr at det er retningslinjer, ikke juridisk bindende bestemmelser. Disse retningslinjene vil ikke «slå mot hverandre». Kap 41 om landbruk er en videreføring av retningslinjer i gjeldende plan. Det er retningslinjer som i stor grad er hentet fra annet lovverk/veiledere som gjelder for landbruksdrift. Kap. 40 er nye retningslinjer som ivaretar bruken av skogsområder som friluftsområder. Disse retningslinjene sier noe om hva som skal vektes og hvordan søknader skal utformes. Som eksempler kan nevnes forespørsler om faste lavvoer, opparbeidede rasteplasser, treningsapparater, løyper typ Bjørneløypa, terrengsykling osv. Retningslinjene i Kap 40 vil ikke gå ut over muligheten for å drive skogbruk i områder som brukes som friluftsområder.

Sist oppdatert: 11. februar 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.