Konsekvensutdredningen

Spørsmål: Det er mange helt irrelevante temaer i konsekvensutredningens tabell. Hvordan har dere vektlagt det?


Svar: I henhold til forskrift og planprogram er det mange temaer som skal utredes i konsekvensutredningen for hvert innspill. Det er samme temaer som skal utredes uansett type innspill. Dermed oppstår ikke sjelden situasjoner der det gjøres undersøkelser for temaer som strengt talt ikke er viktige for det enkelte innspillet. Det som har vært avgjørende for konklusjonen er redegjort for i teksten under tabellen

Sist oppdatert: 11. februar 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.