Boligbyggeprogrammet

Spørsmål: I hvilken grad binder tallene i boligbyggeprogrammet bygging i Fredrikstad.

Svar: Boligbyggeprogrammet er veiledende/retningsgivende. Det betyr at det ikke er juridisk bindende. Plan- og bygningsloven gir ikke adgang til å vedta boligbyggeprogram som juridisk bindende. Det var altså en planteknisk feil at Fredrikstad kommune tidligere hadde et juridisk bindende boligbyggeprogram.

Spørsmål: Kan kommunen få innsigelser fra overordnede myndigheter dersom det er avvik i forhold til antallet boliger i boligbyggeprogrammet?

Svar: Avvik i forhold til boligbyggeprogrammet vil ikke kunne utløse innsigelser i f.eks. plansaker. Boligbyggeprogrammet er fremst ment som et verktøy for å styre og planlegge skolekapasitet.

Sist oppdatert: 11. februar 2019

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.