Spørsmål og svar om kommuneplanens arealdel

Innhold

Her finner du forklaringer til detaljer i arealplanen. Lenkene under tar deg til spørsmål og svar på de ulike temaene.

Overgangsbestemmelser

Landbruksområder

Konsekvensutredningen

Boligbyggeprogrammet

1.1 Motstrid

 

Sist oppdatert: 11. februar 2019