Kommuneplanens arealdel

Innhold

Dette er arealdelen

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel startet i 2017. Den endelige arealplanen vil etter foreløpig fremdriftsplan vedtas sommeren 2020.

 

Kompletterende annen gangs høring av arealdelen 2020-2032

Planforslaget var på annen gangs høring i perioden 18.12.19–17.02.20, etter vedtak i Fredrikstad bystyre 06.12.19, sak 171/19.

For å få planforslaget i tråd med bystyrets intensjoner i vedtaket, har det vært nødvendig å gjøre enkelte justeringer og rettelser. Med dette sendes planforslaget ut på en kompletterende annen gangs høring. 

Vi inviterer til å komme med merknader på de justeringer som er gjort etter ordinær annen gangs høring. Andre merknader vil ikke bli behandlet.

Frist for å levere merknader settes til fredag 24. april 2020. 

Eventuelle merknader til saken gis via epost til postmottak@fredrikstad.kommune.noAlternativt kan brev sendes til Fredrikstad kommune, Virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling, postboks 1405, 1602 Fredrikstad. Vennligst merk uttalelse med saksnummer: 2019/23074.

Etter at høringsperioden er over skal planforslaget revideres basert på merknadene som har kommet til både kompletterende og ordinær annen gangs høring. 

 

Reviderte plandokumenter

 

Plankart, mars 2020

 

 

Mottatte merknader
Se merknadene som har kommet inn i forbindelse med 2. gangs høring i sammendragene, kartet eller innsynsløsningen nedenfor. Vi informerer om at kartløsningen ikke er komplett enda, dette grunnet manuell innlegging av data. Se innsynsløsningen nederst på siden for komplett arkiv av mottatte merknader.

Innkomne merknader er referert og systematisert etter tema. Se linker her under.

 

Øvrige plandokumenter fra ordinær annen gangs høring:

Gjeldende planer fra 2011

 

Kontaktperson for planarbeidet er Anna Karin Hellstrøm, mobil 47672792, e-post: akhe@fredrikstad.kommune.no

 

Visning av innkomne merknader til annen gangs høring.

 

Se arkiv av tidligere forslag og innspill til planen:

- Første gangs høring, 01.02.19 - 01.04.19, se lenke.

- Annen gangs høring, 18.12.19 - 17.02.20, se lenke.

 

Sist oppdatert: 16. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?