Kommuneplanens arealdel

Innhold

Kommuneplanens arealdel er vedtatt.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 ble vedtatt i bystyret den 18. juni 2020, sak PS 64/20. Enkelte områder er unntatt rettsvirkning og vil tas videre til mekling med innsigelsesmyndighetene. Det er også vedtatt endringer i bestemmelsene.

Se protokollen fra bystyrets vedtak for mer informasjon. 

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke vedtaket påklages.

Dette er arealdelen

Kommuneplanens arealdel viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk gjennom plankart, bestemmelser og planbeskrivelse

Den angir rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, og hvilke hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer.

Plandokumenter

 

Hvordan bruke kartet?

1. Utforsk kartet med musepekeren eller søk på ønsket adresse i kartets søkefelt.

2. Klikk i planens område på kartet, da får du opp en informasjonsboks.

3. Scroll nedover i boksen eller utvid (klikk på firkant øverst til høyre) for å se mer informasjon. Vær oppmerksom på at det kan ta litt tid før alt er lastet inn.

4. Vi informerer i tillegg om at man i kartløsningen må slå på kartlag for hensynssoner for å se disse. Samt at det er mulig å slå på egne temakartlag for:

  • Beregnede flomveier
  • Byområdet - Sentrumsområdet - Sentrumsformål
  • Rødlistede verneverdige bygninger

Eldre kommunedelplaner fra 2011

Kommuneplanen erstatter følgende kommunedelplaner fra 2011:

Kontakt

Kontaktperson for planarbeidet er Anna Karin Hellstrøm, mobil 47672792, e-post: akhe@fredrikstad.kommune.no

 

Se arkiv av tidligere kunngjøringer fra planprosessen (sidene vil på sikt tas ned):

- Første gangs høring, 01.02.19 - 01.04.19, se lenke.

- Annen gangs høring, 18.12.19 - 17.02.20, se lenke.

- Kompletterende annen gangs høring, 11.03.20 - 24.04.20, se lenke.

Sist oppdatert: 16. desember 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?