Aktive liv i Fredrikstad

Innhold

bilde
bilde
bilde

(Alle bilder: Mostphotos.com)


Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka er en strategiplan som i korte trekk skal oppsummere:

 • status
 • utfordringer
 • ønsket utvikling for de ovennevnte temaene i en planperiode på 12 år

Aktive liv i "Den lille verdensbyen"

Fredrikstad er byen med et aktivt idrettsliv. Det er dugnad og frivillighet, og det er kompetanse. Det er også hverdagsmennesker og de som søker utfordringer på egne premisser. Det er identitet og stolthet, og det er mangfold. Det er elv og kyst og bynært friluftsliv. Dette, blant mye annet, er "det lille" som gjør Fredrikstad til den flotte byen den er, og det er kvaliteter vi må ta vare på og styrke. Både i dag og i fremtiden. Den nye kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka 2018-2030 gir retning for dette arbeidet. Planen beskriver dagens anlegg, areal og aktivitetsstatus, samt hvilke temarelaterte utfordringer kommunen står ovenfor og hva som bør vektlegges i planperioden for at nærmiljøene og en samlet by kan tilby et variert og tilfredsstillende aktivitetstilbud for alle som bor i Fredrikstad. Når planutkastet legges ut til offentlig ettersyn i november har du mulighet til å gi ditt innspill.

Frist for innspill til planforslaget var 14. desember. 2018

Planene ble vedtatt av bystyret 2. mai 2019:

Strategidel Kommunedelplan idrett   Strategidel

 

Kunnskapsdel  Kunnskapsdel

 

 

Formål

Kommunedelplanen skal bidra til bevissthet og kunnskap om nasjonale, regionale og kommunale føringer for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og friluftsområder, samt kunnskap om juridiske rammebetingelser og økonomiske virkemidler.

Planen er ikke juridisk bindende, men vil være et verktøy i saksbehandling for innhenting av kunnskap og være retningsgivende i andre juridisk bindende planer (f.eks. kommuneplanen).

Vedtatt plan vi jobber ut fra

Det er første gang Fredrikstad lager en felles kommunedelplan for temaene idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og marka. Planen vil erstatte rullering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023.

Prosessen

Planen skal utarbeides som en kommunedelplan. Det vil si at den må følge prosessen som er beskrevet i plan- og bygningsloven.

  • Planprogrammet lå ute på høring fra 16. desember 2016 til 2. februar 2017. Det kom inn 11 innspill.
  • Planprogrammet ble vedtatt politisk 27. april.
  • Når planprogrammet er fastsatt utarbeider vi selve planbeskrivelsen.
  • Planen skal ut på høring i løpet av høsten 2018

 En planprosess består, i grove trekk, av følgende steg:

planprosess

 

Sist oppdatert: 09. mars 2017

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?