Utskrift av manntallseksemplar

I henhold til valgforskriften § 3 kan forslagsstillere kan be om et manntallseksemplar. Henvend deg med forespørsel til postmottak@fredrikstad.kommune.no innen 31.7.

Sist oppdatert: 12. juli 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.