Utdanningslegat 2020

Innhold

Stipend kan ytes til personer hjemmehørende i Fredrikstad kommune som tar utdanning/etterutdanning utover videregående skoles nivå med omfang minimum tre årsstudium, 180 studiepoeng.

Stipendet tildeles 1. års studenter i alderen 18-23 år, og tildeles kun en gang til samme person.
Det må foreligge bekreftelse fra studiestedet på opptak og at studiet er påbegynt ved utdanningsinstitusjonen, samt opplysninger om studiets studiepoeng.

Søknad skrives på fastsatt skjema vedlagt nødvendige attester. Såfremt stipendiaten ikke fullfører studiet, kan Styret for Fredrikstad kommunes utdanningslegat i spesielle tilfeller kreve stipendiet helt eller delvis tilbakebetalt. Søknadsfrist 01.10.2020.

Sist oppdatert: 09. september 2020