Tømmekalender husholdningsavfall

Tømmekalenderen er nå digital, men du kan skrive den ut for hele året på din adresse. Hvis du ikke greier dette selv eller har noen til å hjelpe deg, kan du kontakte Servicetorget på tlf. 69 30 60 00. Du vil da få den tilsendt i posten.

Du kan også bestille og motta gratis SMS-varsling dagen før tømming.

Gå til www.fredrikstad.kommune.no/tommekalender eller skriv og velg tømmekalender i søkefeltet på www.fredrikstad.kommune.no.
Søk opp adressen din i søkefeltet.

Informasjon om digital tømmekalender sendt til husstandene

 

Sist oppdatert: 16. desember 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.