Tilskudd til studieforbund for særlige voksenopplæringstiltak

Innhold

Fredrikstad kommune gir tilskudd til godkjente studieforbund for å støtte særlige voksenopplæringstiltak og målgrupper etter "Lov om voksenopplæring".

Vilkår Studieforbund må være godkjent i henhold til voksenopplæringsloven § 5. Tildelt beløp skal i sin helhet benyttes til voksen opplæring for særlige målgrupper.

Tildelingskriterier fremgår av "Retningslinjer for tildeling av tilskudd til studieforbund" vedtatt av Oppvekstutvalget i Fredrikstad kommune 04.06.2015

 

Sist oppdatert: 09. september 2020