Tilskudd til integreringsarbeid

Innhold

Søk tilskudd til integreringsarbeid. Det er mulig å søke om til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Søknadsfrist: 1. mars.

Søk tilskudd til tiltak for å

  1. Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning.
  2. Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
  3. Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Eksempler på tiltak som kan støttes

  • felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper
  • driftsstøtte til lokale innvandrerorganisasjoner.
  • informasjonstiltak om f.eks. offentlige tjenester, foreldrerollen
  • holdningsendrende tiltak

Målgruppe for ordningen er innvandrere, beboere i mottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Elektronisk søknadsskjema må benyttes.

Sist oppdatert: 30. januar 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?