Tidligstemming ved stortings- og sametingsvalget

Du kan tidligstemme fra 1. juli 2021 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

Tidligstemming foregår på Rådhuset, servicetorget, fra torsdag 1. juli til og med mandag 9. august kl. 12 – 15. 10. august starter den vanlige forhåndsstemmingen.

Se mer info om hvor du kan gjøre det på www.fredrikstad.kommune.no Ta med gyldig legitimasjon med bilde, for eksempel bankkort, førerkort, nasjonalt id-kort eller pass.

Valgkort er ikke nødvendig, men gjør at du sparer tid. NB! De ordinære stemmesedlene er ikke ferdig til tidligstemmingen, så man kan kun stemme på et parti (navnet på partiet) og ikke gjøre endringer på listen.

www.fredrikstad.kommune.no/valg

Sist oppdatert: 23. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.