Støtte til bomavgifter for barnefamilier

Det er opprettet en støtteordning for lavinntekstfamilier som bruker privat bil for å frakte barn til skole/barnehage og/eller fritidsaktiviteter.

På grunn av stor søknadsmengde, ber vi om forståelse for at det kan bli litt lang saksbehandlingstid.

Sist oppdatert: 08. mai 2020

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.