Støtte til bomavgifter for barnefamilier

Innhold

Det er opprettet en støtteordning for lavinntekstfamilier som bruker privat bil for å frakte barn til skole/barnehage og/eller fritidsaktiviteter.

På grunn av stor søknadsmengde, ber vi om forståelse for at det kan bli litt lang saksbehandlingstid.

Sist oppdatert: 08. mai 2020