Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved stortingsvalget 12. og 13. september må du stå oppført i manntallet. For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være oppført i samemanntallet.

Manntallet legges ut til gjennomsyn på servicetorget i rådhuset fra 12. juli og vil bli liggende til fredag 10. september. Valgdagene er søndag 12. og mandag 13. september.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet som er lagt ut eller det er andre feil, så kan det kreves at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet. Fredrikstad 12. juli 2021, for valgstyret Jon-Ivar Nygård, ordfører www.fredrikstad.kommune.no/valg

Sist oppdatert: 30. juni 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.