Min side Meld fra
Kontakt oss

Søknad om tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy i Fredrikstad

Bystyret har 05.05.22 vedtatt forskrift for utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Fredrikstad kommune.

Det skal velges inntil tre utleiere i henhold til krav i forskriften. Tillatelsen gjelder for ett år av gangen, i første omgang frem til 31. mars 2023. Det vil ikke bli beregnet gebyr for den første perioden.

Krav til søknaden og andre vilkår for tillatelsen fremgår av forskriften. En av de største utfordringene er uheldig parkering av elsparkesykler, og søknaden bør vektlegge rutiner for fjerning/flytting av disse.

Fredrikstad kommune er ikke ansvarlig for skader eller uhell, og utleier må selv sørge for å ha nødvendige forsikringer.

Søknadsfrist: 1. juli 2022

Søknad sendes: postmottak@fredrikstad.kommune.no

Kontaktperson
Eventuelle spørsmål rettes til:
Morten Larsen, tlf. 457 23 365
e-post: morl@fredrikstad.kommune.no

Han er tilgjengelig for henvendelser fra 30. mai. 

Sist oppdatert: 18. mai 2022