Søk tilskudd innen 1. november

Innhold

Snart frist for å søke tilskudd.

1. november er søknadsfristen for flere av kommunens tilskuddsordninger:

  • Tilskudd til kunst- og kulturtiltak (arrangementstilskudd)
  • Tilskudd til festivaler innenfor kunst- og kulturfeltet
  • Tilskuddsfond for kulturminner i Fredrikstad
  • Tilskudd til idrett- og sportseventer
  • Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner innen helse og velferdsområdet
  • Tilskudd til humanitære foreninger
  • Legat til sosiale formål
  • Lokalsamfunnsfondet
  • Tilskudd til lokale prosjekter mot barnefattigdom.

1. november er også frist for å søke Fredrikstad kommunes kulturstipend 2020 og Fredrikstad kommunes idrettsstipend 2020. Det er også siste frist for å nominere kandidater til Kong Frederiks Hederspris 2020.

Husk å registrere Mesterskapsvinnere 2020. Les mer om tilskuddene og hvem som er kontaktperson på www.fredrikstad.kommune.no/tilskudd.

Vi oppfordrer alle om å sette seg inn i retningslinjen for ordningen du søker på. Elektronisk søknadsskjema skal benyttes. Saksbehandlerne er tilgjengelig for råd og veiledning i hele søknadsperioden.

Sist oppdatert: 30. september 2020