Søk restmidler tilskudd

Innhold

Søk restmidler tilskudd til integreringsarbeid
Det er mulig å søke om tilskudd av restmidlene på 300.000 kroner til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til tiltak som bidrar til:

  1. ke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere og/eller
  2. Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

    Eksempler på tiltak som kan støttes er
  • informasjonstiltak om f.eks. offentlige tjenester, foreldrerollen, barns rettigheter
  • forebyggende og holdningsendrende tiltak
  • mentorordninger

Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Elektronisk søknadsskjema må benyttes. Søknadene behandles fortløpende. Tilskudd må benyttes i 2019.

Sist oppdatert: 03. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?