Min side Meld fra
Kontakt oss

Sesongleie av klasserom og kulturarenaer

Søknadsfristen for fast leie (sesongleie) av klasserom og kulturarenaer ved kommunale skoler for skoleåret 2022-2023 er 1. mai 2022.
Utleieperioden er fra 1. september 2022 til 31. mai 2023.

Søknader sendes via BookUp på www.bookup.no. Søknader om leie må registreres direkte i BookUp i perioden 1. april til 30. april for sesongen 2022-2023. Kalenderen stenges så for saksbehandling fram til 15. august. Fra 16. august er kalenderen åpen og tilgjengelig for alle for booking til sporadisk leie og enkeltarrangementer.

Det er kun de rommene som ligger i BookUp som er tilgjengelig for leie. For spørsmål, se kontaktinformasjon knyttet til utleieobjektet i BookUp.

Borge Musikkorps fra kulturarenaen på Cicignon skole
Borge Musikkorps i kulturarenaen på Cicignon skole

 

Sist oppdatert: 23. mars 2022