Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021

Økonomiplanen er kommuneplanens kortsiktige del etter plan- og bygningsloven § 11-1, og kommunelovens § 14-2, a. Formannskapet gir 26.11.20 sin innstilling til bystyret i sak om budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Fredrikstad kommune. Formannskapets innstilling er tilgjengelig på våre nettsider www.fredrikstad.kommune.no. Den vil ligge ute til alminnelig ettersyn frem til bystyrets behandling den 10.12.20. Dette i henhold til kommunelovens § 14-3, 4.ledd.

Sist oppdatert: 17. november 2020