Nye veinavn

I forbindelse med to nye veier på Lundheim som går inn fra Sibirien er det behov for to nye veinavn. Frist for å komme med forslag er 26. februar 2021 og gis inak@fredrikstad.kommune.no, postmottak@fredrikstad.kommune.no eller per post. Fredrikstad kommune Kulturetaten Inger Anne Kilde Storli Postboks 1405 1602 Fredrikstad

Se vedlagte kartutsnitt for oversikt.

Sist oppdatert: 01. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.