Årsmøter i lokalsamfunnsutvalg

Innhold

 • Lisleby lokalsamfunnsutvalg har årsmøte torsdag 24.09.2020, kl. 18.30 på Nøkleby skole, personalrommet.

  Saksliste:
  Tema: Lokalsamfunnsutvalgenes funksjon og organisering v/lokalsamfunnsutvalgskoordinator Kate Hoel 1. Åpning 2. Godkjenning av saksliste og møteinnkalling 3. Valg av møteleder og sekretær 4. Årsberetning 2019 5. Regnskap 2019 6. Temasak 7. Planer/tiltak i 2020 8. Valg  blir lettere servering på møtet. Velkommen
   
 • Rekustad lokalsamfunnsutvalg innkaller til årsmøte 2020. Tid: Onsdag 7. oktober kl. 19.00. Sted: Rekustad skole. Årsmøtet er åpent for alle. Velforeninger, andre organisasjoner, skoler og politikere oppfordres til å møte.
 • Ambjørnrød lokalsamfunnsutvalg har digitalt årsmøte onsdag 14.10.20 kl.18.00. På Skogstrands klubbhus.

 1. Åpning
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Årsberetning
 4. Regnskap
 5. Forslag til fokusområder
 6. Budsjett
 7. Valg

Forslag som ønskes tatt opp må være utvalget i hende innen 30.09.20. Forslag meldt inn via Ambjørnrød lokalsamfunn på Facebook blir fortløpende registrert.

For mer info: https://www.fredrikstad.kommune.no/lokalsamfunn-foreninger/lokalsamfunn/ambjornrod-lokalsamfunn/

Hilsen styret

 • Begby lokalsamfunnsutvalg. Møtet avholdes mandag 12. oktober kl .18.00 på Begby skole (personalrom).
  Agenda for møtet:
 1. Åpning
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent
 4. Årsberetning
 5. Regnskap
 6. Ny LSU modell (orientering)
 7. Eventuelle innkomne saker
 8. Valg

BLSU har arbeidet med og arbeider med mange saker i vårt nærområde og noen av disse er; Ny nærmiljøhall ved Begby Skole, gangvei og lys i Smaragdveien, treningsutstyr i lysløypen, utbedring av løypenettet i lysløypen, innspill trafikksikkerhetsplan, støtte til SFO-aktiviteter i Stjernehallen, planer for Halleberget mm. Beboere på Begby, velforeninger, lokale lag og foreninger oppfordres til å komme med forslag til saker som BLSU kan arbeide med i fremtiden.

Forslag og saker må meldes styret i BLSU senest to uker før møtet blir avholdt. Forslagene kan sendes:

 • Styrets leder: Stig Henning Bache (st-henn@online.no)
 • Sekretær: Arne Rekdal Olsen (rekdalol@yahoo.no)

Med vennlig hilsen, Begby lokalsamfunnsutvalg

Sist oppdatert: 02. september 2020