Møter i lokalsamfunnsutvalg

Cicignon LSU
Har årsmøte 10.03.21 kl. 18:00. I utgangspunktet vil møtet gjennomføres digitalt. Påmelding sendes lsu.cicignon@gmail.com i forkant av møte. Du vil motta en innkalling med lenke til møtet. Saksliste; 1. Åpning av leder. 2. Konstituering av årsmøte: a. Godkjenning av innkalling. b. Erklære møtet for lovlig satt. c. Valg av møteleder. d. Valg av referent. e. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen. 3. Årsberetning. 4. Regnskap med revisjonsrapport. 5. Valg av nytt styre. 6. Innkomne saker. Innspill til årsmøtet sendes lsu.cicignon@gmail.com innen 24.02.21.
Velkommen.

Gressvik LSU 
Innkalling til årsmøte i Gressvik lokalsamfunnsutvalg 15.03.21. Møtet holdes digitalt på teams fra klokken 19.00. Påmelding til gressvik.lsu@gmail.com i forkant av møtet. Du vil motta en innkalling med lenke til/informasjon om møtet. 1. Åpning av møtet 2. Valg av dirigent og referent 3. Valg av to som skal skrive under protokollen 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Valg av nytt styre 7. Informasjon om ferdigstillelse av lysløypa 8. Fremdriften i kveldsravn interesse fra skolene 9. Evt. Innkomne saker. Saker du ønsker behandlet på dette møtet må sendes til gressvik.lsu@gmail.com innen 01.03.21 .Velkommen

Manstad LSU
Innkalling til årsmøte i Manstad lokalsamfunnsutvalg mandag 15.03.21 klokka 18.30. Møtet holdes på Manstad Vel dersom COVID 19 situasjonen tillater dette, om ikke så avholdes møtet på Teams. Påmelding eller forslag til saker kan sendes til manstadlokalsamfunnsutvalg@gmail.com innen 01.03.21. Velkommen!

Slevik LSU - mandag 22. mars 2021 kl. 19-21. Gjennomføringen vil være digital. Påmelding og saksinnlegg sendes sleviklsu@gmail.com innen 8. mars 2021. Saksliste: Årsberetning 2020, regnskap og budsjett. Valg av utvalgsmedlemmer. Innkomne saker. Vel møtt!

Engelsviken LSU - tirsdag 23. mars kl. 19:00 på Velhuset eller digitalt (avhengig av smittevernregler). Årsmøtesaker. Innmelding av saker og påmelding til engelsvikenlokalsamfunn@gmail.com. Velkommen (enten digitalt eller på velhuset)!

Trara LSU 
Avholder digitalt årsmøte onsdag 24. mars kl. 18.00. Saker som ønskes tatt opp må sendes på mail innen 1. mars til prasm1951@gmail.com. Det samme gjelder påmelding til årsmøte. Påmeldingsfrist er 10. mars. Velkommen!

 

Sist oppdatert: 23. februar 2021

Har du spørsmål rundt korona, send en epost til postmottak@fredrikstad.kommune.no, eller ta kontakt med Servicetorget.